gry online Parafia w Barwicach gry online gry online>

Parafia w Barwicach

Idź do spisu treści

Menu główne

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWEMSZE ŚWIĘTEBARWICE
- niedziele -
dorośli - 8.00
suma - 11.00
dzieci - 12.30
młodzież - 18.00

- dni powszednie -
18.00


KIEŁPINO, OSTROPOLE, PIASKI
- niedziele -
9.30

CHWALIMKI
- raz w miesiącu
w sobotę -

15.30


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA- NIEDZIELA -
w czasie Mszy św.


- DNI POWSZEDNIE -
przed Mszą św.

- I PIĄTEK MIESIĄCA -
od 17.00

NABOŻEŃSTWA STAŁEADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
czwartki - od 17.00

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
pierwszy piątek przed Mszą św.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
środa - 17.45

KANCELARIA PARAFIALNAPIĄTKI
od 15.00 do 16.00
(z wyjątkiem wakacji)

SOBOTY
od 10.00 do 12.00

Zobacz stronę dotyczącą Sakramentów Świętych.

NASZ PATRONImię:
Stefan
Ojciec:
węgierski książę
Matka:
córka Mieszka I

Data urodzenia:
ok. 969 r.
Chrztu św. udzielił:
św. Wojciech

Okres rządów:
41 lat
Dokonania:
-
s
tworzył organizację kościelną,
-
gorliwie szerzył chrześcijaństwo,
-
pierwszy król Węgier.


Przeczytaj więcej - kliknij tutaj.


BARWICKI KALENDARZ
KONTAKTPytania i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail:

parafia_barwice@interia.pl


Darmowy licznik wejść
OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25 GRUDNIA / 1 STYCZNIA

Narodzenie Pańskie, jako jedna z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym, posiada własną oktawę. Świętowanie jest przez to rozciągnięte na cały tydzień następujący po uroczystości. We wszystkie te dni śpiewa się “Chwała na wysokości Bogu” a w Modlitwie eucharystycznej w odpowiednim miejscu następuje wspomnienie obchodzonego misterium Narodzenia.

Oktawa Narodzenia Pańskiego posiada jednak pewną swoją specyfikę. W jej ramach przypadają bowiem trzy święta: św. Szczepana, św. Jana Ewangelisty i św. Młodzianków Męczenników. Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego jest obchodzona jako Niedziela Świętej Rodziny (jeżeli zaś samo Narodzenie Pańskie przypada w niedzielę, Świętej Rodziny obchodzi się 30 grudnia, w randze święta), zaś ostatniego dnia oktawy, 1 stycznia, obchodzi się uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Nie jest do końca jasne, czy święta św. Szczepana, św. Jana i św. Młodzianków weszły do liturgii pod tymi datami niezależnie od Bożego Narodzenia, czy też było to celowe. Niektórzy badacze sądzą, że chodziło o stworzenie w ten sposób jakby orszaku świętych, towarzyszących nowo narodzonemu Chrystusowi.


NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 28 GRUDNIA

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leon XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903).

W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół. Czytaj dalej...

GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ EWANGELIĘ O RODZINIE - 28 GRUDNIA

Uczestnicząc we Mszach św. w Niedzielę Świętej Rodziny usłyszymy list skierowany do nas przez polskich biskupów. Podkreślają, że rodzina jest miejscem kształtowania się człowieczeństwa i środowiskiem ewangelizacji, co potwierdzili także Ojcowie synodalni podczas obradującego w październiku br. w Rzymie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów.

Episkopat zachęca rodziny, by – zwłaszcza w Niedzielę Świętej Rodziny – odkrywały prawdę o miłości i by z radością dawały świadectwo.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH - 28 GRUDNIA

W niedzielę 28 grudnia będziemy obchodzili Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. W ten dzień pamiętamy tradycyjnie o wszystkich rodzinach, wypraszając dla nich potrzebne łaski i siły do naśladowania wzoru Świętej Rodziny.

W ten dzień zapraszamy wszystkie małżeństwa na Mszę św. o godz. 11.00, podczas której zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie.

MSZA ŚW. URODZINOWA - 28 GRUDNIA

Msza św. w intencji dzieci urodzonych w grudniu zostanie odprawiona w niedzielę - 28 grudnia, o godz. 12.30.

Prosimy rodziców, dziadków i chrzestnych o zgłaszanie ich dzieci w zakrystii.

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW - 28 GRUDNIA

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana - tak jak Msze święte Wielkiego Postu - bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny - czerwony.

Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa. Czytaj dalej...

Ze względu na fakt, iż w tym roku Święto świętych Młodzianków, męczenników wypada w niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego, zostanie ono zastąpione Niedzielą Świętej Rodziny (która tradycyjnie wypada w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu).

SPOTKANIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W GRUDNIU

W Adwencie zapraszamy na spotkania zarówno kandydatów do bierzmowania, jak i ich rodziców. We wtorek - 2 grudnia, na godz. 18.00 - zapraszamy uczniów klas III gimnazjum, natomiast we wtorek - 9 grudnia, na godz. 18.00 - uczniów klas II gimnazjum.


Młodzież z klas I szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy tradycyjnie na Mszę św. w ostatnią niedzielę miesiąca, tj. 28 grudnia - o godz. 18.00. Spotkania z animatorami w grupach odbędą się wg następującego planu: grupa Dominiki - 10 grudnia (środa), po Roratach; grupa Alicji - 13 grudnia (sobota), godz. 16.00; grupa p. Iwony - 19 grudnia (piątek), godz. 17.00; grupa ks. Stanisława - 13 grudnia (sobota), po Mszy św.

WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA - 31 GRUDNIA

Sylwester był z pochodzenia Rzymianinem, urodził się za panowania papieża św. Marcelego lub nawet wcześniej. Jego ojcem był prawdopodobnie kapłan Rufin (w tym czasie duchowieństwa nie obowiązywał jeszcze ścisły celibat). O jego dzieciństwie, młodości i wykształceniu nic nie wiadomo. Kiedy prześladowanie dioklecjańskie ze szczególną wrogością odnosiło się do ksiąg świętych w Kościele i nakazało je niszczyć, właśnie Rufin przechowywał w tajemnicy księgi liturgiczne i Pismo święte, należące do Kościoła w Rzymie.

Sylwester wstąpił na tron papieski po św. Milcjadesie w styczniu 314 roku. Zasiadał na nim bardzo długo - przez 21 lat. Po edykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizację kultu Bożego. Duchowieństwo chrześcijańskie zwolniono od pełnienia publicznych funkcji pozakościelnych, decyzje sądów biskupich obowiązywały chrześcijan w poszczególnych okręgach, a niedzielę uznano oficjalnie za święto państwowe.
Czytaj dalej...

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI - 1 STYCZNIA

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.

Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Czytaj dalej...

PAPIESKIE ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU - 1 STYCZNIA

"Na początku nowego roku, który uznajemy za łaskę i dar Boży dla ludzkości, pragnę skierować do każdego mężczyzny i kobiety, jak również do wszystkich ludów i narodów świata, do szefów państw i rządów, do zwierzchników różnych religii najlepsze życzenia pokoju, którym towarzyszy moja modlitwa, by ustały wojny, konflikty i liczne cierpienia powodowane zarówno przez człowieka, jak i przez stare i nowe epidemie oraz niszczące skutki katastrof naturalnych.

Modlę się w sposób szczególny, abyśmy odpowiadając na nasze wspólne powołanie do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz szerzenia zgody i pokoju na świecie, umieli oprzeć się pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa. Czytaj dalej...


WIZYTA DUSZPASTERSKA - 2015

Tym razem wizytę duszpasterską - popularnie zwaną "kolędą" - rozpoczniemy od nowego roku. 2 stycznia odwiedzimy mieszkańców Ostropola i Grabiążka, natomiast 3 stycznia - Kiełpina i Kolanowa. Więcej informacji na temat wizyty duszpasterskiej pojawi się w najbliższych dniach.

Na "kolędę" prosimy przyszykować Pismo Święte, krzyż ze świecami oraz wodę święconą do pokropienia domu.  

JASEŁKA - 4 STYCZNIA

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Barwicach zapraszają na Jasełka, które zostaną przedstawione w kościele w niedzielę - 4 stycznia, o godz. 16.30.

Zapraszam do udziału w Jasełkach szczególnie rodziców i dzieci. Postarajmy się przyjśc do kościoła całymi rodzinami.

SPOTKANIE OPŁATKOWE RUCHU SZENSZTACKIEGO - 4 STYCZNIA

Wszystkie osoby zaangażowane w naszej parafii w działalność Ruchu Szensztackiego zapraszamy na spotkanie opłatkowe. Odbędzie się ono 4 stycznia w Koszalinie.

O godz. 12.00 w sanktuarium na Górze Chełmskiej bp Edward Dajczak odprawi Mszę św. (wiąże się to z przypadającą na 6 stycznia 30 rocznicą przyjęcia przez niego sakry biskupiej). Dalsza część odbędzie się w Domu Studenta na ul. Leśnej w Koszalinie.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - 6 STYCZNIA

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Czytaj całość...

ORSZAK TRZECH KRÓLI - 6 STYCZNIA

Bezpośrednim nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych jest Orszak Trzech Króli, który od kilku lat wpisał się w polski krajobraz w dniu 6 stycznia. Jednocześnie przenosi on wydarzenia sprzed tysięcy lat we współczesność – po to, by ta najważniejsza historia w dziejach świata mogła być opowiadana wciąż na nowo.

Orszak prowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Podążają na wierzchowcach, w bogatych szatach i nakryciach głowy. Ich świtę stanowią setki dzieci ubranych w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. Podążają za nimi mieszkańcy miasta – w kolorowych koronach na głowie, śpiewający kolędy. Kulminacyjnym momentem jest pokłonienie się Małemu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, a później wspólne kolędowanie.

Najbliższy dla nas orszak zostanie zorganizowany w Szczecinku. Podobnie jak w ubiegłych latach, wyruszy on sprzed kościoła oo. redemptorystów po Mszy św. o godz. 11.00. Finałem będzie wspólne kolędowanie w Parku Miejskim przy kościele Mariackim. Więcej o Orszakach Trzech Króli w naszej okolicy przeczytasz na stronie Gościa Niedzielnego (kliknij) lub na oficjalnej stronie orszaku (kliknij).


ZNACZENIE NAPISU NA DRZWIACH - 6 STYCZNIA

Uroczystość Objawienia Pańskiego łączy w sobie trzy wydarzenia: pokłon mędrców (co oddano łac. wyrazem Cogito - poznaję), wesele w Kanie Galilejskiej (z łac. Matrimonium) i chrzest Pana Jezusa (z łac. Baptesimus). Identyczne litery: C, M i B rozpoczyna również inne wyrażenia: "Christus Multorum Benefactor" (z łac. Chrystus wielu - osobom - dobroczyńcą) oraz "Christus Mansionem Benedicat" (Chrystus mieszkania błogosławi).

W IX wieku wzięto inicjały powracające w tych trzech wyrażeniach i utworzono od nich imiona trzech królów: Casper (Kacper), Melchior i Baltazar. Te same inicjały do dzisiaj piszemy kredą w Uroczystość Objawienia Pańskiego na drzwiach swoich domów i mieszkań, chociaż wiele osób łączy ten skrót jedynie z imionami mędrców.

BAL KARNAWAŁOWY - 6 STYCZNIA

W 2014 roku pierwszy raz zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży. Chcemy utworzyć z tego naszą lokalną tradycję.

W 2015 roku bal odbędzie się w dniu 6 stycznia - w święto Trzech Króli - w Domu Kultury w Barwicach. Dzieci zapraszamy do wspólnej zabawy w godz. 15.00 - 17.00, a młodzież - od 18.00 do 20.00. Więcej szczegółowych informacji pojawi się w najbliższym czasie.

ZWYCZAJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTOWANIEM NARODZENIA PAŃSKIEGO

WIGILIJNA WIECZERZA

Wigilijna wieczerza - uroczysta kolacja - jest elementem jednoczącym nie tylko mieszkańców domu, ale także całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

Zwyczaje związane z wigilijnym stołem to pozostawienie jednego wolnego nakrycia (dla nieznajomego gościa, który chciałby skorzystać z naszej gościny), przygotowanie dwunastu potraw (liczba nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela oraz dwunastu Apostołów) oraz postawienie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Podczas wieczerzy wigilijnej powinniśmy spożywać potrawy postne (ryby, a nie mięso) oraz powstrzymywać się od spożywania alkoholu.

CZYTANIE EWANGELII

Wigilijnej wieczerzy powinna towarzyszyć wspólna modlitwa oraz odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, który opowiada o narodzinach Jezusa Chrystusa. Znajduje się on w drugim rozdziale.

"
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie [...]".

DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM

Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba anielskiego, który w Pasterce wszyscy przyjmują. Tak więc Chrystus narodzony jednoczy wszystkich swoich wyznawców. Opłatek, być może, pochodzi od eulogów pierwszych wieków, czyli od chlebów błogosławionych w czasie Mszy świętej, jak to jest w zwyczaju jeszcze dzisiaj u prawosławnych.

Po złożeniu sobie życzeń uczestnicy wigilii zabierają się do uczty, po której każdy udaje się do choinki, pod którą znajduje dla siebie prezent gwiazdkowy. Ucztę kończą kolędy, które śpiewa się do Pasterki. Dla podkreślenia, że zwierzęta były również obecne przy Bożym Narodzeniu i spełniały swoją rolę, karmiło się je opłatkiem kolorowym dla odróżnienia od białego, którym dzielili się ludzie. Panowało również w Polsce przekonanie, że zwierzęta w tę błogosławioną noc raz w roku mają przywilej mówić do siebie ludzką mową.

ŻŁÓBEK - MIEJSCE NARODZIN JEZUSA

Podanie głosi, że żłóbek Pana Jezusa został już w wieku V przeniesiony z Betlejem do Rzymu i umieszczony w bazylice Matki Bożej Większej. Na tę pamiątkę co roku pasterkę odprawiano w Rzymie w tymże kościele przy żłóbku Chrystusa.

Najpierw we Włoszech w uroczystość Bożego Narodzenia zaczęto wystawiać żłóbki na tle grot, dołączając do figur Świętej Rodziny aniołów i pasterzy. Jednak do rozpowszechnienia zwyczaju budowania żłóbków i szopek najbardziej przyczynił się św. Franciszek i jego synowie duchowi. Najsłynniejsze są szopki toskańskie, sycylijskie i neapolitańskie. W Polsce głośne są szopki krakowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki ludowej. Co roku urządza się ich wystawę na Rynku Głównym w Krakowie przy pomniku Adama Mickiewicza.

JASEŁKA - OPOWIADANIE O BOŻYM NARODZENIU

Od żłóbków łatwo było przejść w średniowieczu do przedstawień teatralnych: początkowo odprawianych po kościołach w formie bardzo prostej jako ilustracja tekstów ewangelicznych, aż po bogato rozbudowane sceny teatralne.

Misteria te cieszyły się zawsze wielkim powodzeniem. W wieku XVIII rozpowszechnił się na dworach zwyczaj urządzania jasełek kukiełkowych.

KOLĘDY - WYCHWALANIE BOGA, KTÓRY JEST Z NAMI

Ten obyczaj wywodzi się od rzymskich kolęd styczniowych, związanych ze świętem odradzającego się słońca. W swej pierwotnej szacie było to życzenie pomyślności w domu i w gospodarstwie. Nie ma narodu katolickiego, który by nie miał własnych kolęd.

Gdyby je zebrać wszystkie w całości, powstałoby kilka pokaźnych tomów o bardzo bogatej treści i melodii. Polska należy do krajów, posiadających w swoim dorobku kulturalnym i folklorystycznym ponad 500 kolęd, co stanowi swoisty rekord.

CHOINKA - ŚWIĄTECZNA OZDOBA NASZYCH DOMÓW

Zwyczaj to dawny, pochodzący jeszcze z czasów pogańskich, a rozpowszechniony zwłaszcza wśród ludów germańskich. W dniach przesilenia: zimy i nocy, kiedy to dnie stawały się coraz dłuższe, zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły, jodły, świerku czy sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością.

Kościół chętnie ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak, jako typ i figurę Jezusa Chrystusa. On był dla rodzaju ludzkiego prawdziwym rajskim drzewem żywota. Na drzewie krzyża dokonał On naszego zbawienia. Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus tak często siebie nazywał światłem. Zawieszamy na drzewku łakocie i ozdoby, aby w ten sposób przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia.

 
SKŁADANIE SOBIE WZAJEMNYCH WIZYT

Zwyczajem świąt Bożego Narodzenia jest również składanie sobie wzajemnie wizyt. Dawniej, gdy święta trwały kilka dni, w pierwszym dniu dobry obyczaj nakazywał spędzać je w zaciszu domowym wśród najbliższych.

Dopiero w drugi dzień Świąt szło się w odwiedziny do krewnych i przyjaciół.

 
ŻYCZENIA I PODARKI

W wielu krajach jest to tak powszechny zwyczaj, że na jednego mieszkańca przypada przeciętnie kilkanaście kart świątecznych z życzeniami. Posyła się je nawet najbliższym sąsiadom. Łącznie w całym świecie liczba kart świątecznych dochodzi do miliardów.

Nie mniej powszechny jest zwyczaj obdarowywania się w święta Bożego Narodzenia prezentami. Zwyczaj to bardzo dawny, sięgający czasów starożytnych, który łączono z nowym rokiem. Jest to piękny symbol zbratania i miłości. Największy powód do radości mają w święta Bożego Narodzenia dzieci. Chrystus bowiem zjawił się w postaci dziecka. Dlatego przede wszystkim dzieci czekają na podarki i prezenty gwiazdkowe.

 

WYDARZYŁO SIĘ W OSTATNICH DNIACH

 
POŚWIĘCENIE WINA - 27 GRUDNIA

Ze świętem św. Jana związana jest pewna legenda. Podaje ona, że kiedyś św. Jan po całej Azji głosił słowo Boże. Aristodemus - pogański kapłan - wzniecił przeciw niemu rozruchy wśród ludu. Ów kapłan zażądał od św. Jana, aby poddał się próbie zatrutego wina. Kliknij tutaj, aby przeczytać dalszą część legendy.

Sens zwyczaju błogosławienia wina najlepiej oddaje prośba do Boga „aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymał wśród nas wzajemną miłość, od której św. Jan na wzór samego Chrystusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów”. W Barwicach również zapraszamy na poświęcenie wina podczas Mszy św. o godz. 18.00.

 
ŚWIĘTO ŚW. JANA - 27 GRUDNIA

Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Jeśli chodzi o zestaw tekstów ewangelicznych, w których jest mowa o św. Janie, to ich liczba stawia go zaraz po św. Piotrze na drugim miejscu. Łącznie we wszystkich Ewangeliach o św. Piotrze jest wzmianka aż na 68 miejscach (193 wiersze), a o św. Janie na 31 miejscach (90 wierszy).

Początkowo Jan był uczniem Jana Chrzciciela, ale potem razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 35-40). Musiał należeć do najbardziej zaufanych uczniów, skoro św. Jan Chrzciciel z nimi tylko i ze św. Andrzejem przebywał właśnie wtedy nad rzeką Jordanem. Jan w Ewangelii nie podaje swojego imienia. Jednak jako naoczny świadek wymienia nawet dokładnie godzinę, kiedy ten wypadek miał miejsce. Rzymska godzina dziesiąta - to nasza godzina szesnasta. Po tym pierwszym spotkaniu Jan jeszcze nie został na stałe przy Panu Jezusie. Jaki był tego powód - nie wiemy.
Czytaj dalej...

 
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA - 26 GRUDNIA

Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim.

Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego" głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Czytaj dalej...

 
PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA

Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego Pasterki zostaną odprawione w: Chwalimkach o godz. 21.00, Ostropolu i Piaskach o godz. 22.00 oraz Barwicach o godz. 24.00. Pozostałe Msze św. w Boże Narodzenie: 9.30 (Kiełpino) oraz 11.00, 12.30 (z udzieleniem chrztu św.) oraz 18.00.


Msze św. w Święto św. Szczepana - 26 grudnia: w Barwicach zgodnie z porządkiem niedzielnym, w Kiełpinie o godz. 8.00, w Ostropolu i Piaskach o godz. 9.30.

 
NASZA BETLEJEMSKA SZOPKA

Święty Franciszek z Asyżu - to właśnie on dał początek pięknej tradycji bożonarodzeniowych szopek. Chciał w ten niezwykle obrazowy sposób przybliżyć mieszkańcom miasteczka, którzy w większości byli prostym, niepiśmiennym ludem tajemnicę zbawienia.

Premiera pierwszej na świecie szopki bożonarodzeniowej odbyła się 24 grudnia 1223 roku we włoskim miasteczku Greccio, gdzie mieścił się założony przez Franciszka klasztor franciszkański.
Złożono w niej drewnianą figurkę Jezusa, a obok - żywego woła i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Do Polski tradycja szopek bożonarodzeniowych zawitała pod koniec XIII wieku. Naszą szopkę wykonali panowie Paweł oraz Piotr Jędraszczykowie.

 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25 GRUDNIA

Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV.

Kronikarz rzymski, Filokales, w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim). Z tego także czasu mamy fragment homilii papieża św. Liberiusza (+ 366) na Boże Narodzenie. Najdawniejsza wzmianka o tym święcie w Kościele syryjskim pochodzi od św. Jana Chryzostoma. W swoim kazaniu z dnia 25 grudnia 380 roku tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z radością, że po raz pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto. Z tej właśnie uroczystości zachowało się jego kazanie. W tymże wieku IV uroczystość Bożego Narodzenia spotykamy w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie i w Hiszpanii. Czytaj dalej...

 

MODLITWA O ZDROWIE PROBOSZCZA

 
WŁAMANIE NA PLEBANIĘ - 3 LISTOPADA

W dniu 3 listopada doszło do włamania na plebanię naszej parafii. Ksiądz proboszcz Krzysztof Ziemnicki został brutalnie pobity przez włamywaczy. Znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu w Koszalinie. Księdza Proboszcza polecamy modlitwom!

Bieżące informacje na temat tego bolesnego wydarzenia można odnaleźć na stronie "Gościa Niedzielnego" - kliknij.  

 
STAN ZDROWIA PROBOSZCZA

Ze względu na dobra osobiste pacjenta, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Cezary Sołowij nie ujawnia szczegółów związanych ze zdrowiem ks. Krzysztofa Ziemnickiego. Jego obrażenia określił jednak jako "potworne".

- W tej chwili stan księdza jest krytyczny. Zostało zrobione wszystko, co po ludzku jest możliwe, aby mu pomóc. Ksiądz jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej - mówi rzecznik koszalińskiej lecznicy.
Czytaj całosć artykuły z Gościa Niedzielnego...

 

SPODZIEWAJ SIĘ TEGO W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 
SPOTKANIE RODZIN SZENSZTACKICH - 8 STYCZNIA

Rodziny Szensztackie zapraszamy na spotkanie z siostrą Krzysztofą. Odbędzie się ono w dniu 8 stycznia. Początek o godz. 17.00 w salce na plebanii.

Wszystkie małżeństwa, którym zależy na pogłębieniu duchowości i wzajemnych relacji, serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje u p. Teresy i Pawła Jędraszczyków oraz u ks. Stanisława.

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SAMORZĄDOWCÓW - 8 STYCZNIA

Serdecznie zapraszamy na doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli samorządu lokalnego z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, które odbędzie się dnia 8 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie przy ul. Seminaryjnej 2.

W programie przewidzian
a jest m.in. konferencja bp. Edwarda Dajczaka. Nie zabraknie oczywiście dzielenia się opłatkiem, połączonego ze składaniem życzeń. Spotkanie zakończy się wspólnym posiłkiem o godz. 13.00.

 
MYŚLI JANA PAWŁA II - 10 STYCZNIA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II". Tematem przewodnim konkursu będą słowa Jana Pawła II - "Przestań się lękać!".

Zgłoszenia szkół chcących wziąć udział w VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II kierujemy na adres: olimpiadajp2.2015@gmail.com. Ostateczny termin zgłoszeń drogą elektroniczną upływa dnia 10 stycznia 2015 r.
             
Olimpiada ma charakter trójstopniowy, kolejne eliminacje konkursowe będą przeprowadzane w terminach:
I stopień (szkolny) - 11 lutego, II stopień (wojewódzki) - 10 kwietnia oraz III stopień (ogólnopolski) - 19/20 czerwca.

 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 11 STYCZNIA

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.

Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Czytaj dalej...

 
OKRES ZWYKŁY W LITURGII - OD 12 STYCZNIA

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o roku liturgicznym.

Okres Zwykły składa się z dwóch części: pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni). Powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Czytaj dalej...

 
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN - 18/25 STYCZNIA

W każdym roku modlimy się o jedność chrześcijan - zgodnie z tym, o co prosił Pan Jezus podczas modlitwy w Ogrójcu. W roku 2015 Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbędzie się w dniach 18 - 25 stycznia.

Najbliższym dla nas wydarzeniem będzie nabożeństwo ekumeniczne, które zostanie odprawione we wtorek - 20 stycznia, o godz. 17.00 - w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku.

 
REKOLEKCJE ZIMOWE - STYCZEŃ 2015

Już teraz zapraszamy do udziału w zimowych rekolekcjach dla dziewcząt w Sarbinowie. Poprowadzi je - podobnie jak w ubiegłym roku - s. Aleksandra.

Rekolekcje będą przeprowadzone z podziałem na wiek uczestników. Pierwsze dwa turnusy będą miały miejsce w dniach: 16 - 19 stycznia (dla dziewcząt klas II i IV szkoły podstawowej) oraz 20 - 23 stycznia (dla dziewcząt klas V - VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum). Ich hasłem będą słowa: "Mam tę moc by głosić Ewangelię".

Natomiast trzeci - ostatni turnus - odbędzie się pod hasłem "Wygraj swoje życie". Ten turnus odbędzie się dniach 24 - 28 stycznia. Do udziału w nim zapraszamy dziewczęta
z gimnazjum i liceum.

Osoby, które będą zainteresowane udziałem w rekolekcjach lub dodatkowymi informacjami - prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu 601692461 lub poprzez pocztę elektroniczną (adres s.aleksandra@szensztat.pl). Aby pobrać formularz zgłoszeniowy, kliknij na datę wybranego turnus rekolekcji.


 
REKOLEKCJE CHARYZMATYCZNE - 27/29 STYCZNIA

"Kto trwa we mnie, a ja w Nim - ten przynosi owoc obfity" - te słowa, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana, są hasłem przewodnim rekolekcji charyzmatycznych z modlitwą o uzdrowienie. Poprowadzi je ponownie o. John Boshabora.

Rekolekcje odbędą się w trzech turnusach, w trzech różnych miejscowościach. Będą odbywać się na halach sportowych, gdzie - w atmosferze modlitwy uwielbienia Boga - będziemy stawiać kolejne kroki w swojej wierze. Serdecznie zapraszamy!

W dniach 23 - 25 stycznia rekolekcje odbędą się w Koszalinie (w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego). Najbliżej naszej parafii spotkania odbywać się będą w Szczecinku - w dniach 27 - 29 stycznia (w hali sportowej przy ul. Wiatracznej 5). Ostatnim miejscem rekolekcji będzie Lekowo (w hali sportowej przy Zespole Szkół) - w dniach 30 stycznia - 1 lutego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w rekolekcjach odsyłamy na stronę internetową kochaj.my lub prosimy o telefoniczny kontakt (tel. 783 390 033).

 
OAZY ZIMOWE - STYCZEŃ / LUTY 2015

Dzieci i młodzież zachęcamy do udziału w oazach zimowych organizowanych w naszej diecezji. Są one bardzo dobrą okazją do integracją z rówieśnikami, a przede wszystkim - do pogłębienia wiary.

Oazy zimowe odbywać się będą w czasie ferii zimowych. Dla dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej odbędą się w Kołobrzegu - Podczelu: w dniach 22 - 25 stycznia 2015 roku. Dla młodzieży gimnazjalnej oazy odbędą się w Ostrowcu koło Wałcza: w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2015 roku. Natomiast dla młodzieży ponadgimnazjalnej - w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie, w dniach 5 - 8 lutego 2015 roku. Więcej informacji będzie dostępnych od grudnia 2014 roku.

 
NARTY Z CARITASEM - STYCZEŃ / LUTY 2015

Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na zimowisko „Narty z Caritasem” dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Zimowisko zostanie zorganizowane w Białym Dunajcu.

Termin zimowiska dla naszego województwa zachodniopomorskiego to 25 - 31 stycznia.

Caritas Diecezji Koszalińsko
- Kołobrzeskiej jednocześnie informuje o możliwości dofinansowania, które będzie wynosiło 200 zł od uczestnika kolonii. Opłatę należy przelać na konto: PKO BP S.A. I/O Koszalin 82 1020 2791 0000 7102 0009 0639 w tytule wpisując: „Narty z Caritasem”.

W załączeniu dołączona jest karta kwalifikacyjna, którą wypełniają rodzice każdego dziecka. Karta jest jednocześnie formą zgody rodziców na wyjazd dziecka na zimowisko. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy odesłać na adres Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin, lub scan karty na adres e-mail: zima.koszalin@caritas.pl do dnia 15 grudnia 2014 r.


LICZNIK ODWIEDZIN
REKOLEKCJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA - LUTY 2015

Od dwóch lat w naszej diecezji organizowane są rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania, będące dopełnieniem katechezy parafialnej. Podajemy cztery terminy takich rekolekcji, które będą odbywać się w diecezjalnych ośrodkach Caritas:

20-22 lutego 2015 r. – miejsce: Ostrowiec k/Wałcza, termin zgłoszeń: 10.02.2015 r.
10-12 kwietnia 2015 r. - miejsce: Ostrowiec k/Wałcza, termin zgłoszeń: 01.04.2015 r.
24-26 kwietnia 2015 r. - miejsce: Podczele, termin zgłoszeń: 14.04.2015 r.
8-10 maja 2015 r. - miejsce: Podczele, termin zgłoszeń: 1.05.2015 r.

Rekolekcje poprowadzi grupa związana z Przystankiem Jezus (p. Krzysztof Irisik z zespołem).
Ich koszt wynosi 90 zł. za osobę. Uczestnicy zabierają ze sobą śpiwór. Więcej informacji u duszpasterzy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego gry online gry online